Doktorska disertacija kandidata mr Elvisa Lekića na uvid javnosti

Primjedbe na doktorsku disertaciju mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 30 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli, web sajtu Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Kategorija vijesti ,