Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Ivane Vukčević

  • Prof. dr Milan Dabović, professor emeritus, predsjednik komisije,
  • Prof. dr Radislav Jovović, mentor,
  • Prof. dr Janko Radulović, profesor emeritus, član komisije.
Kategorija vijesti