Izlaganja naših profesora na naučnom skupu iz oblasti pravnih nauka

10 i 11 marta u Budvi je organizovano savjetovanje o primjeni zakona o izvršenju i obezbjeđenju. Skupu je prisustvovalo oko 40 sudija osnovnih i viših sudova kao i isvršitelja.

Uvodne teme držao je prof. dr Nebojša Šarkić, a drugog dana izlaganje je imala prof. dr Ranka Račić. Oba profesora su profesori Univerziteta Mediteran čime smo se još jedan put pozicionirali na naučnom i stručnom planu u oblasti edukacije pravosudnih profesija.

Kategorija vijesti