1.500.000 € za grantove za naučnoistraživačke projekte

Cilj konkursa je podizanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva i podsticala izvrsnost. Na ovaj način, težimo sprječavanju “odliva talenata” i jačanju istraživačkih kapaciteta crnogorskih naučnoistraživačkih ustanova.

Rok za prijavu: 20. april 2020. godine do 14h

Više o Konkursu i prijavi na sajtu ministarstva.

Kategorija vijesti ,