ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U ALMERIJI (ŠPANIJA)

Broj stipendija – 1

1 stipendija za nastavu (akademsko osoblje) – STA (Mobility for Staff Teaching Assigments) u oblasti koje su navedene u dokumentu

Period mobilnosti: Ljetnji semestar 2019/2020.

Trajanje mobilnosti – 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular (možete preuzeti ovdje)
  • CV (Europass format)
  • potvrda o zaposlenju
  • plan posjete (formular preuzeti ovdje)
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 13. Decembar 2019. godine u 14h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus i ERASMUS+ ICM programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Više informacija o Univerzitetu u Almeriji možete naći na http://cms.ual.es/UAL/en/

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Kategorija vijesti , ,