ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE

Obavještavamo studente da je otvoren konkurs za stipendije u okviru ERASMUS+ programa za mobilnost studenata

Partnerska institucija – Middle East Technical University (Ankara, Turska) – http://ico.metu.edu.tr/

Oblasti studiranja

 • marketing
 • poslovni Engleski jezik
 • informacione tehnologije
 • finansijski menadžment
 • grafički dizajn

Nivo studija – osnovne i postdiplomske studije

Broj stipendija – 1

Trajanje mobilnosti – 5 mjeseci (ljetnji semestar 2019/2020)

Potrebna dokumentacija za prijavu:

osnovne studije

 • sertifikat o znanju Engleskog jezika – TOEFL/IELTS ili sertifikat o znanju jezika koji izdaje matični univerzitet
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • pismo o namjerama (motivaciono pismo)
 • kopija pasoša
 • potvrda o studiranju (formular preuzeti sa ico.metu.edu.tr)

posdiplomske studije

 • sertifikat o znanju Engleskog jezika – TOEFL/IELTS ili sertifikat o znanju jezika koji izdaje matični univerzitet
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • pismo preporuke
 • predlog istraživanja
 • kopija pasoša
 • potvrda o studiranju (formular preuzeti sa ico.metu.edu.tr)

NAPOMENA: ​Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. ​Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi. ​Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju od godinu dana (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.

METU – korisne informacije za studente na razmjeni (dokument u prilogu).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 14. Novembar 2015. godine u 15h

Kategorija vijesti