ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U ALMERIJI (ŠPANIJA)

ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U ALMERIJI (ŠPANIJA)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za razmjenu studenata sa Univerzitetom u Almeriji, Španija, u akademskoj 2019/2020. godini.

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti osnovnih studija (minimum II godina) iz oblasti koje su navedene ovdje, gdje se nalazi lista kurseva.

Nivo studija – osnovne studije

Broj stipendija – 1

Trajanje mobilnosti – 5 mjeseci (ljetnji semestar 2019/2020.)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular (možete preuzeti ovdje)
  • motivaciono pismo
  • uvjerenje o položenim ispitima sertifikat o znanju Engleskog jezika (B2) – kandidati koji nemaju sertifikat tipa TOEFL ili IELTS mogu dostaviti neki drugi sertifikat potvrda profesora, sertifkat/diploma škole jezika ili sl.
  • potvrda o studiranju
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)
  • druga dokumenta koja pokazuju uspjehe i dostignuća kandidata

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Rektoratu (kancelarija poslovnog sekretara) i putem e-maila: erasmus@unimediteran.net medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 12. novembar 2019. godine u 14h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi. Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju dužem od 7 mjeseci (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.

Kategorija vijesti