Belgija, ljetnja škola francuskog jezika u Briselu, ljeto 2019.god.

Stipendija će se realizovati u periodu od 12. jula do 3. avgusta 2019. godine.

Stipendija uključuje upisninu, smještaj u univerzitetskom gradu i ishranu. Troškovi puta nijesu obuhvaćeni stipendijom.

Pravo prijavljivanja imaju studenti koji posjeduju A1 nivo znanja francuskog jezika.

Više infomacija o samom kursu, kao i prijavni formular, zainteresovani kandidati mogu naći na internet adresi: http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursVacances.html ili pogledati skeniranu brošuru ovdje (kao i prijavni formular).

Za sva dodatna pojašnjenja, kandidati se mogu obratiti gospodinu Bertrand Fonteyn-u, lektoru za francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na e-mail adresu: bertrandfonteyn@gmail.com

Dokumentaciju treba dostaviti najkasnije do 18. aprila 2019. godine, na adresu:

Ambasada Kraljevine Belgije

Krunska br. 18

11000 Beograd

Prijavni formular se može preuzeti i ovdje.

Kategorija vijesti ,