OTVOREN KONKURS ZA STIPENDIJE ZA ADMINISTRATIVNO OSOBLJE- University of Lodz (Poland)

University of Lodz (Poland)

Period mobilnosti od 3-7 juna

Program međunarodne nedelje možete preuzeti ovdje.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

  • prijavni formular (možete preuzeti ovdje)
  • CV
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)
  • potvrda o zaposlenju

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU i na mail adrese marketing@unimediteran.net i erasmus@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 02.april do 14h.

Kategorija vijesti , ,