OTVOREN KONKURS ZA ERASMUS+ ICM2019 PROGRAM MOBILNOSTI SA UNIVERZITETOM MALARDALEN (ŠVEDSKA)

Na konkurs se mogu prijaviti studenti postdiplomskih (Master) studija Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran.

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS JE 05.april 2019. godine.

VIŠE INFORMACIJA O PROGRAMU I NAČINU PRIJAVE MOŽETE PROČITATI u UPUTSTVU ZA PRIJAVU.

VAŽNO: Svu potrebnu dokumentaciju obavezno dostaviti na naznačene mail adrese u uputstvu za prijavu i koordinatoru programa na Fakultetu za informacione tehnologije u papirnoj formi.

Kategorija vijesti , ,