NAJAVA PRISTUPNOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Pristupno predavanje kandidata Milice Delibašić na temu “INSTITUCIONALNO OKRUŽENJE BANAKA I BANKARSKOG POSLOVANJA” iz oblasti ekonomija, biće održano 27.02.2019. godine sa početkom u 15:00 sati, u svečanoj sali Univerziteta „Mediteran” Podgorica.

Kategorija vijesti