ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U ALMERIJI (ŠPANIJA)

Broj stipendija : 2

  • Dokumenta potrebna za prijavu:
  • CV Potvrda o zaposlenju
  • Kopiju pasoša

Prijavni formular možete naći na linku (http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/uinternacional/servicios/servicio/INTWEEK2018_19)

Više informacija o Univerzitetu u Almeriji možete naći na http://cms.ual.es/UAL/en/.

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 25. FEBRUAR 2019. godine u 14h

Potrebnu dokumentaciju dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i putem e-maila: andjelajaksic@unimediteran.net i marketing@unimediteran.net

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Kategorija vijesti ,