UNESCO-Vlada NR Kine, jednogodišnje stipendije za akademsku 2019-2020.godinu.

Više informacija o oblastima za koje su namijenjene ove stipendije zainteresovani mogu naći na interet stranici Kineskog savjeta za stipendije (CSC): http://www.campuschina.org/universities/index.html

Opšti uslovi:

  1. Kandidati treba da budu državljani neke druge zemlje, a ne  NR Kine
  2. Kandidati treba da posjeduju:
  3. a) diplomu o završenim osnovnim studijama i da budu mlađi od 35 godina, ako apliciraju za master studije,
    b) da posjeduju diplomu o završenim master studijama i da su mlađi od 40 godina, ako apliciraju za doktorske studije.

Procedura apliciranja

Zainteresovani kandidati treba:

  • da se obrate svojim nacionalnim komisijama za saradnju sa UNESCO-m,
  • da se prijave ciljanom kineskom univerzitetu radi dobijanja „Pre-Admission Letter-a“, nakon što od UNESCO-a dobiju „Award Letter“ da su mogući kandidati,
  • da obave online proceduru, kako bi se „ulogovali“ i podnijeli online kompletnu aplikaciju.

Za detaljna uputstva u vezi s apliciranjem, zainteresovani kandidati iz Crne Gore treba da se obrate na sljedeću adresu:

Nacionalna komisija Crne Gore za saradnju s UNESCO-m, Ul. Njegoševa, Cetinje

Kontakt osoba: Milica Nikolić, e-mail: milica.nikolic@mku.gov.me

Telefon: 041 232 599

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija Nacionalnoj komisiji Crne Gore za UNESCO je 10. mart 2019. godine.

Kategorija vijesti