ERASMUS+ KONKURS ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM IZ ANKARE (TURSKA)

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti II i III godine osnovnih studija i studenti postdiplomskih studija iz oblasti:

  • poslovnog engleskog jezika
  • informacionih tehnologija
  • poslovnih studija
  • grafičkog dizajna

Nivo studija – osnovne, postdiplomske i doktorske

Broj stipendija : 1

Trajanje mobilnosti – 5 mjeseci (ljetnji semestar 2018/2019.)

Potrebna dokumentacija za prijavu:

osnovne studije

postdiplomske studije (master i doktorske)

VAŽNE NAPOMENE:

Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku.

Kandidati koji nemaju međunarodno priznati sertifikat o znaju jezika tipa TOEFL ili IALTS, mogu se testirati na Fakultetu za strane jezike.

Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju od godinu dana (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.

Kandidati sa postidplomskih studija mogu aplicirati za stipendije ali samo u svrhe učenja (pohađanja naste i polaganja ispita), ali ne i u svrhe istraživanja i rada na magistarskoj tezi.

Više informacija o Middle East Technical univerzitetu možete naći na ovdje i na http://ico.metu.edu.tr/.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA (REKTORAT, II sprat) i elektronski na erasmus@unimediteran.net i marketing@unimediteran.net.

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 24. DECEMBAR 2018. godine do 14h.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila erasmus@unimediteran.net.

Kategorija vijesti