ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U GALATIJU (RUMUNIJA)

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti Fakulteta za ekonomiju i biznis i Pravnog fakulteta, osnovne studije (minimum II godina).

Nivo studija – osnovne studije

Broj stipendija – 4

Trajanje mobilnosti – 5 mjeseci (ljetnji semestar 2018/2019.)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular (možete preuzeti ovdje)
  • motivaciono pismo
  • 4 fotografije (35/45mm)
  • instrukcije za plaćanje (IBAN/SWIFT code)
  • uvjerenje o položenim ispitima
  • sertifikat o znanju Engleskog jezika (B2) – kandidati koji nemaju sertifikat tipa TOEFL ili IELTS mogu dostaviti neki drugi sertifikat potvrda profesora, sertifkat/diploma škole jezika ili sl.
  • potvrda o studiranju
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)
  • druga dokumenta koja pokazuju uspjehe i dostignuća kandidata

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Rektoratu (kancelarija za međunarodnu saradnju) i putem e-maila: erasmus@unimediteran.net i marketing@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 17. decembar 2018. godine u 14h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi. Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju dužem od 7 mjeseci (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.

Kategorija vijesti