Početak nastave na Univerzitetu ,,Mediteran” Podgorica

Nastava na specijalističkim, magistarskim i doktorstim, takođe na svim organizacionim jedinicama Univerziteta, počinje 08.10.2018. godine.

Tačan početak nastave na pojedinim organizacionim jedinicama biće objavljen na njihovom sajtu, u zavisnosti od rasporeda časova predavanja.

Kategorija vijesti ,