SEMINAR – STRUKA ISPRED POLITIKE

Na seminaru je planirana diskusija na temu odabranih televizijskih/dokumentarnih priloga koji će biti analizirani sa posebnim osvrtom na etički kodeks novinara.

Vjerujemo da je ovo dobra prilika za sve studente, a ne samo studente novinarstva i vizelnih umjetnost da ostvare kontakt sa profesionalcem kao što je gđa Martina Morawietz, a u perspektivi možda i prilika za saradnjom koja im može biti korisna.

AGENDU MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Kategorija vijesti