PREDAVANJE PREDSJEDNIKA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA

Tema predavanja je “Poziv i uloga javnog izvršitelja u pravnom sistemu Crne Gore”.

Nakon održanog predavanja dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Miloš Vukčević i predsjednik Komore javnih izvršitelja, g-din Vidak Latković potpisaće Sporazum o saradnji između Komore javnih izvršitelja i Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran, kojim će se studentima Pravnog fakulteta omogućiti obavljanje stručne prakse u kancelarijama javnih izvršitelja.

Kategorija vijesti ,