Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran prvi ovlašćeni trening centar Oracle Univerziteta u Crnoj Gori

Prezentacija “Dan Oracle Univerziteta u Crnoj Gori” održana je 04.aprila na Univerzitetu “Mediteran” u prisustvu brojnih predstavnika iz IT kompanija, javnih institucija i Univerziteta.

Vladimir Knežević, direktor za prodaju u Oracle Srbija i Crna Gora i Ljiljana Krkić, odgovorna za Oracle Univerzitet i Oracle Akademiju za region Crna Gora, Srbija i Bugarska,  predstavili su mogućnosti koje se nude za kompanije i visokoškolske ustanove u cilju stručnog obrazovanja za dobijenje Oracle sertifikata i korišćenja Oracle edukativnih resursa.
Fakultet za informacione tehnologije u saradnji sa Oracle Univerzitetom nudi fleksibilna rješenja za profesionalnu edukaciju u skladu sa zahtjevima različitih klijenata.

Kategorija vijesti ,