Prof. Nikola Simanić dobitnik druge nagrade na Hercegnovskom zimskom salonu

Žiri je u obrazloženju naveo da autor iz nadrealističke inspiracije predstavlja metaforu o mapi i teritoriji, poigravajući se sa neslaganjem između ljudskog doživljaja realnosti i prirode imanentne samoj realnosti. Koristeći različite tehnike – od fotografije, digitalnog kolaža i lijepljenja kristala i cirkona na samom printu, Simanić vizualizuje mistični svijet nevidljivog u vidljivom.

Kategorija vijesti ,