MENSA testiranje bazične inteligencije

Prijava za testiranje je obavezna. Prijava podrazumijeva slanje podataka (ime i prezime kandidata, JMBG i telefon za kontakt) na e-mail adresu testiranje@mensa.me

Rok za prijavu je otvoren do petka 22. decembra 2017. godine do 11 časova.

Cijena testiranja je 10 €, dok je za đake i studente obezbijeđen popust od 25%.

Pravo na testiranje imaju svi kandidati koji na dan testiranja imaju najmanje 18 godina.

Mensin test možete raditi najviše tri puta u životu, pri čemu između dva testiranja ne smije da protekne manje od godine dana.

Kategorija vijesti