Sminar za pripremu polaganja pravosudnog ispita

Početak seminara je planiran za 24. novembra 2017. godine.

Cijena Seminara je 250,00 € po kandidatu.

Povoljnosti za nove kandidate:

  • Ukoliko su 3 i više prijavljenih kandidata zaposleni kod istog poslodavca, ostvaruju dodatni popust od 10% po kandidatu.
  • Plaćanje se vrši na žiro račun Univerziteta Mediteran: 505-6232- 96.
  • Broj kandidata je ograničen na 25. Prednost imaju kandidati koji se ranije prijave.
  • Predavači su istaknute sudije Vrhovnog suda Crne Gore: Vesna Begović i Petar Stojanović.

Seminar će se realizovati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta “Mediteran” , ulica Josipa Broza bb.

Kontakt osoba: Vesna Mijatović, sekretar

Prijave podnositi na tel. br. +382 20 409 231; 409 230; 

                                       +382 67 346 444.  

E-mail: vesna.mijatovic@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,