Seminar za pripremu polaganja pravosudnog ispita

Početak seminara je planiran za 01. septembra 2017. godine.

Cijena Seminara je 250,00 € po kandidatu.

Plaćanje se vrši na žiro račun Univerziteta Mediteran: 505-6232-96.

Broj kandidata je ograničen na 25. Prednost imaju kandidati koji se ranije prijave.

Seminar će se realizovati u prostorijama Pravnog fakulteta, ulica Josipa Broza Tita bb, Stari aerodrom, Podgorica.

Kontakt osoba: Vesna Mijatović, sekretar fakulteta

Tel/Fax: +382 20 409 231;
             +382 67 346 444.

 

Kategorija vijesti ,