Univerzitet Mediteran partner u ERASMUS+ projektu „Unapređenje studijskih programa u Crnoj Gori u oblasti prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike“

Realizacija planiranih aktivnosti Projekta će doprinijeti modernizaciji obrazovanja u oblasti zdravstva i harmonizaciji u skladu sa najboljim praksama EU, edukaciji zdravstvenih radnika kako bi bili kvalifikovaniji za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga, kreiranju održivog i fleksibilnog sistema zdravstvene zaštite, zaštiti građana od zaraznih i nezaraznih bolesti. Kroz Projekat će se unaprijediti i modernizovati nastavni planovi i programi u oblastima javnog zdravlja (prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike) od osnovnih do doktorskih studija.

Koordinator Projekta je Univerzitet Donja Gorica, dok su partnerske institucije Univerzitet Hajdelberg, Nacionalni i Kapodistrijanski Univerzitet u Atini, Univerzitet Debrecin, Univerzitet zdravstvenih nauka, medicinske informatike i tehnologije u Hall in Tirol, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Mediteran, Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, Ministarstvo prosvjete, Institut moderne tehnologije.

(PH-ELIM), koji se realizuje u periodu od 2016-2019. godine. Realizacija planiranih aktivnosti u okviru Projekta će doprinijeti modernizaciji obrazovanja u oblasti zdravstva i harmonizaciji u skladu sa najboljim praksama EU, edukaciji zdravstvenih radnika kako bi bili kvalifikovaniji za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga, kreiranju održivog i fleksibilnog sistema zdravstvene zaštite, zaštiti građana od zaraznih i nezaraznih bolesti. Kroz Projekat će se unaprijediti i modernizovati nastavni planovi i programi u oblasti medicine od osnovnih do doktorskih studija.

Koordinator Projekta je Univerzitet Donja Gorica, dok su partnerske institucije Univerzitet Hajdelberg, Nacionalni i Kapodistrijanski Univerzitet u Atini, Univerzitet Debrecin, Univerzitet zdravstvenih nauka, medicinske informatike i tehnologije, Austrija, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Mediteran, Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, Ministarstvo prosvjete, Institut moderne tehnologije. Projekat se implementira kroz sedam radnih pakata, od kojih je jedan pripremni (WP1), tri su razvojna radna paketa (WP2, WP3 i WP4) i tri radna paketa podrške.

Pripremni radni paket
WP1: Analiza i roadmaping: Obrazovanje u oblasti javnog zdravlja u Crnoj Gori 

Ovaj radni paket se sastoji od sljedećih aktivnosti: 

 1. Analiza EU prakse u oblasti javnog zdravlja 
 2. Analiza EU praksi obrazovanja u oblasti javnog zdravlja 
 3. Poređenje prakse u Crnoj Gori sa EU standardima 
 4. Izrada Roadmap novog obrazovnog sistema u oblasti javnog zdravlja u Crnoj Gori 

Razvojni radni paketi
WP2: Jačanje kapacitata nastavnog osoblja i zaposlenih u oblasti javnog zdravlja 

Ovaj radni paket se sastoji od sljedećih aktivnosti: 

 1. Analiza najučestalijih nastavnih pristupa u Crnoj Gori 
 2. Unapređenje nastavnih kompetncija akademskog osoblja u Crnoj Gori 
 3. Jačanje saradnje sa EU institucijama nadležnih za oblast javnog zdravlja 

WP3: Uvodjenje studijskih programa u oblasti javnog zdravlja u Crnoj Gori

Ovaj radni paket se sastoji od sljedećih aktivnosti:

 1. Analiza obrazovnih programa u oblasti javnog zdravlja
 2. Izrada novih i ažuriranje postojećih nastavnih planova i programa
 3. Akreditacija novog/novih studijskih programa
 4. Integrisanje ažuriranih kurseva u nastzavne planove i programe univerziteta u Crnoj Gori
 5. Priprema nastavnih materijala i razvoj ICT podrške 

WP4: Pilotiranje i evaluacija

Ovaj radni paket se sastoji od sljedećih aktivnosti:

 1. Upis nove generacije studenata
 2. Jačanje saradnje sa EU akademskim partnerima, kroz uključivanje u nastavu
 3. Visoki standardi i obezbeđenje kvaliteta obrazovnog procesa i nastave
 4. Evaluacija nastavnog procesa i zadovoljstva studenata 

Radni paketi podrške

Menadžment

Ovaj radni paket se sastoji od sljedećih aktivnosti: 

 1. Menadžment 
 2. Koordinacija projektnog konzorcijuma
 3. Koordinacija nacionalnog konzorcijuma

Kontrola kvaliteta i monitoring

Ovaj radni paket se sastoji od sljedećih aktivnosti: 

 1. Interna kontrola kvaliteta i procjena
 2. Eksterna kontrola kvaliteta i procjena
 3. Inter-Erasmus treninzi

Diseminacija i eksploatacija

Ovaj radni paket se sastoji od sljedećih aktivnosti:

 1. Plan diseminacije i ekspoloatacije
 2. Izrada i održavanje web sajta projekta
 3. Organizacija info dana, radionica i godišnje nacionalne konferencije
 4. Publikovanje online časopisa i drugih promotivnih materijala
 5. Osnivanje Nacionalnog centra za obrazovanje u oblasti javnog zdravlja
 6. Sprovođenje kampanja za podizanje svijesti o javnom zdravlju u Crnoj Gori

Detaljne informacije i aktivnosti u okviru projekta možete pronaći na sajtu: http://ph-elim.net/

Kategorija vijesti ,