Posjeta studenata Fakulteta za poslovne studije Atlas Banci

Ljubazni domaćini su studentima MBS-a predstavili najvažnije aktivnosti banke i upoznali ih i sa organizacijom i načinom rada banke. Studenti su bili veoma zadovoljni posjetom, jer su imali priliku da se direktno i na praktičan način upoznaju sa temama koje tokom studija teoretski obrađuju. Slične aktivnosti će biti sprovedene i u narednom periodu.

Kategorija vijesti ,