Radna posjeta Tehnološkom Univerzitetu u Lulei u okviru projekta MASTIS

Klučne teme koje su bile predmet sastanaka su: unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja, reforma magistarskih studija, bolja usklađenost kurikuluma sa potrebama savremenog tržišta rada itd. U okviru sastanka upriličena je i posjeta Centru za čuvanje baze podataka – ICT Swedish SICS koja je dio švedskog istraživačkog centra RISE.

 

Kategorija vijesti ,