Stipendije Vlade NR Kine za master program u oblasti prava intelektualne svojine

Odabrani kandidati će učestvovati u dvogodišnjem master programu na jednom od dva prestižna kineska univerziteta: Zhongnan univerzitetu za ekonomiju i pravo i Tongji univerzitetu. Program uključuje jednu godinu akademskih studija u NR Kini i jednu godinu u Crnoj Gori za završetak doktorske teze i odbranu (putem videokonferencije).

Odabranim kandidatima biće pokriveni troškovi školarine za obje godine i troškovi smještaja, mjesečna naknada, zdravstveno osiguranje tokom prve godine studija, dok troškovi prevoza nisu pokriveni.

Uslovi za apliciranje:

  • Zaposleni u nacionalnim agencijama za intelektualnu svojinu ili stručnjaci u oblasti intelektualne svojine, zaposleni na jednom od univerziteta u Crnoj Gori;
  • Kandidati u vrijeme podnošenja aplikacije ne smiju biti stariji od 40 godina;
  • Više od 2 godine radnog iskustva na poslovima vezanim za pravo intelektualne svojine i nastavak rada u ovoj oblasti nakon dobijanja diplome;
  • Posjedovanje diplome o završenim četvorogodišnjim studijama/bečelor diplome;
  • Znanje engleskog jezika: TOEFL ili IELTS rezultati testa (minimum TOEFL-pbt 575; minimum TOEFL-ibt 90; odnosno minimum IELTS – 6.5); Posjedovanje bečelor diplome u oblasti engleskog jezika i književnosti; ili Dokaz da je kandidat studirao u zemlji u kojoj je engleski jezik maternji jezik (8-12 mjeseci) ili radio u takvoj zemlji najmanje jednu godinu, u posljednjih pet godina.

Ispunjeni aplikacioni formulari dostavljaju se Ministarstvu nauke, najkasnije do 20. marta 2017. godine, putem adrese: Rimski trg 46, 81000 Podgorica i e-maila:milena.milonjic@mna.gov.me , nakon čega će Ministarstvo nauke proslijediti tri prijave Zavodu za intelektualnu svojinu NR Kine (The State Intellectual Property Office of the PR China – SIPO-u) do 31.marta 2017. godine.

Dodatne informacije vezano za opšte uslove i aplikacione formulare možete preuzeti na sajtu Ministarstva nauke: http://www.mna.gov.me/vijesti/169654/Stipendije-Vlade-NR-Kine-za-master-program-u-oblasti-prava-intelektualne-svojine.html

 

Kategorija vijesti