Sporazum o saradnji CANU i Univerziteta Mediteran Podgorica

Sporazumom je predviđena saradnja u utvrđivanju strategije i politike razvoja naučnoistraživačkog rada, realizaciji naučnoistraživačkih i umjetničkih projekata, korišćenju inostranih fondova i međuakademijske saradnje; održavanju zajedničkih naučnih skupova; organizovanju zajedničkih izložbi likovnih stvaralaca, razmjeni izdanja.

 

Preuzeto sa www.canu.ac.me

 

Kategorija vijesti