Sastanak koordinatora novoizabranih Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Opšti cilj sastanka je bio detaljno upoznavanje sa praktičnim pitanjima u vezi sa implementacijom projekata, upravljanjem ugovorom o grantu i finansijskim pravilima koja se primjenjuju na CBHE grantove.

Događaj je okupio 400 učesnika iz više od 30 zemalja i bio je odlična prilika za nove i iskusne korisnike da razmijene znanja i da se povežu sa drugim projektima koji se bave sličnim pitanjima i/ili rade sa istim partnerskim zemljama.

 

Kategorija vijesti ,