Posjeta ministarke dr Sanje Damjanović Univerzitetu Mediteran

Kljucna tema sastanka je bila medjunarodna saradnja, aktuelni naucno-istrazivacki projekti, razmjena studenata i nastavnog osoblja i ulaganje u stvaranje kvalitetnog naucno-istrazivackog kadra. 
 
Ministarka Damjanović je istakla da je u narednom periodu potrebno staviti fokus na međunarodnu saradnju i umrežavanje i na taj način stvoriti kadar koji će biti konkurentan na širem prostoru. Na sastanku je istaknuto i da naučnicima i istraživačima za čiji rad u Crnoj Gori ne postoji potrebna infrastruktura treba pružiti mogućnost usavršavanja na referentnim inostranim institucijama, kroz zajedničke projekte, mobilnosti istraživača i profesorskog kadra.
 
 
Kategorija vijesti