Prezentacija FP7 EAGLE projekta za administrativno i nastavno osoblje Univerziteta

UNIVERZITET MEDITERAN I FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA poziva nastavnike i administrativno osoblje na prezentaciju FP7 EAGLE projekta i platforme dana, 23.11.2016. u 16:00 Cilj EAGLE projekta je kreiranje online platforme za profesionalnu edukaciju i inovativnog modela za upravljanje promjenama u institucijama javne uprave zasnovanih na primjeni otvorenih obrazovnih resursa (Open Educational Resources – OER).

Prezentacija će biti održana u svečanoj sali Univerziteta.

Kategorija vijesti ,