ERASMUS+ KONKURS ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM MIDDLE EAST TECHNICAL IZ ANKARE (TURSKA)

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti osnovnih i postdiplomskih studija iz oblasti:

 • marketinga
 • poslovnog engleskog jezika
 • informacionih tehnologija
 • finansijskog menadžmenta
 • grafičkog dizajna

Nivo studija – osnovne i postdiplomske studije

Trajanje mobilnosti – 5 mjeseci (zimski/ljetnji semestar 2016/2017.)

Potrebna dokumentacija za prijavu:

osnovne studije

 • prijavni formular (preuzeti ovdje)
 • CV u Europass formatu
 • sertifikat o znanju Engleskog jezika – TOEFL/IELTS ili sertifikat o znanju jezika koji izdaje matični univerzitet (formular preuzeti ovdje)
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • pismo o namjerama (motivaciono pismo)
 • kopija pasoša
 • potvrda o studiranju (formular preuzeti ovdje)
 • pismo preporuka
 • druga dokumenta (diplome, serifikati i sl.)

posdiplomske studije

 • prijavni formular (preuzeti ovdje)
 • CV u Europass formatu
 • sertifikat o znanju Engleskog jezika – TOEFL/IELTS ili sertifikat o znanju jezika koji izdaje matični univerzitet (formular preuzeti ovdje)
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • pismo preporuke
 • predlog istraživanja
 • kopija pasoša
 • potvrda o studiranju (formular preuzeti ovdje)

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju od godinu dana (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.

Više informacija o METU možete naći na ico.metu.edu.tr i u dokument u prilogu.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA (ul. Vaka Đurovića bb, REKTORAT, II sprat, kancelarija br. 6)

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 11. JUL 2016. godine u 16h

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila erasmus@unimediteran.net

Kategorija vijesti