ERASMUS+ KA1

Erasmus+ je novi program za saradnju Evropske unije u  oblasti obrazovanja, mladih i sporta u periodu od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ je zamijenio programe Tempus, Erasmus Mundus i Program za cjeloživotno učenje, kao i program Mladi u akciji, u kojima je Crna Gora do sada učestvovala.

U okviru Erasmus + programa, studenti i osoblje Univerziteta Moediteran mogu se prijaviti za period razmjene na sljedećim univerzitetima iz Evropske unije:

  1. Univerzitet u Lođu (Poljska)
  2. Univerzitet Middle East Technical u Ankari (Turska)
  3. Univerzitet u Almeriji (Španija)
  4. Univerzitet u Lubinu (Poljska)

Periodi mobilnosti za studente mogu trajati od 3 do 12 mjeseci, a izabrani studenti dobijaju mjesečnu stipendiju, uz pokrivene troškove puta i osiguranja tokom perioda mobilnosti.

Periodi mobilnosti za istraživače mogu trajati od 5 dana do 2 mjeseca. Konkursi za prijavu za mobilnosti objavljuju se na sajtu Univerziteta Mediteran, a prijave se podnose kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta.

Kategorija vijesti