KAKO NAPISATI DOBAR ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI PROJEKAT ZA EU PROGRAM »HORIZON 2020«

CILJ RADIONICE

Cilj radionice je da se polaznicima prikaže kojim programima Evropska Unija dodeljuje finansijska sredstva za sve organizacije i preduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem. U ovoj radionici ovladaćete neophodnim veštinama za pripremu predloga projekta finansiranog sredstvima EU. Usvojićete neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu istraživačko-razvojnih projekata – od definicije ciljeva do planiranja implementacije, budžeta i rezultata projekta. U ovoj radionici, kroz praktičan rad tokom obuke koristeći primere iz prakse, polaznici će:

 • upoznati programe EU za istraživačko razvojne projekte i pravila finansiranja
 • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
 • naučiti da pripreme kvalitetan budžet i da pravilno objasne budžetirane troškove
 • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
 • usvojiti neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju istraživačko razvojnih projekata

PREDAVAČ

BOŠKO NEKTARIJEVIĆ, direktor BSN Akademije Beograd BBA, MBA, Izvršni direktor Balkanske Bezbednosne Mreže (BSN). Diplomirao menadžment u Parizu (1999) na poslovnoj školi IFAM. Magistrirao je na Solvay Brussels School of Economics and Management, Univerziteta u Briselu (2002) i specijalizaciju završio na Harvard Univerzitetu (2006). Takođe je završio i brojne druge edukativne i trening programe na vodećim svetskim centrima izvrsnosti poput Boston Univerziteta, IMPAC-a itd.

Radno iskustvo je gradio na različitim projektima Evropske Unije, Evropskog Parlamenta, Vlada Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Evropskog Pokreta, Evropskog Integracionog Fonda, Makedonskog Instituta za Integracije, Cotrugli Business School, Biznis Akademije, ICIP-a, RDTPI i drugih projekata. Iskustvo sa Okvirnim progrmima (Framework programmes) gradi od FP6 programa, počevši kao mladi istraživač pa ekspert za razvoj FP7 projekata sa preko 50 timova u regionu. Poslednjih deset godina pomaže liderima reformi na Balkanu da unaprede kvalitet projekata, uticaj i rezultate. Dizajnirao je i vodio brojne treninge u Briselu i na Balkanu koje je preko 5000 polaznika ocenilo najvišim ocenama.

CILJNA GRUPA

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU za istraživačko-razvojne projekte, a prvenstveno:

 • Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,…)
 • Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
 • Predstavnicima različitih institucija
 • Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
 • Studentima

 

PROGRAM

08:30 –09:00 Registracija učesnika

Pozdrav organizatora

09:15 – 09:40 UVOD – KAKO FUNKCIONIŠU EU PROGRAMI

Upoznavanje sa izazovima i preprekama pred kojima stojimo na putu do EU fondova.

09:40-10:30 PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE HORIZON 2020

Horizon 2020: Šta je novo u odnosu na prethodni program FP7?

 • Logika programa
 • Glavne novosti u odnosu na prethodne programe i dosadašnja iskustva iz

Koje teme i oblasti će se finansirati iz programa HORIZON 2020?

 • Oblast Izvrsne nauke i industrijskog vođstva
 • Teme za preduzeća
 • Teme vezane uz društvene izazove

Smernice za upoznavanje sa programom H2020 i tematskim oblastima u skladu sa potrebama učesnika

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 11:45 DIZAJN PROJEKTA – ANALIZA PROJEKTNOG OKRUŽENJA I IZRADA BACKGROUND DOKUMENTA

Šta sve treba pripremiti za projektnu aplikaciju?

 • Ključne faze u razvoju predloga projekta
 • Opis projekta: usklađenost sa temom konkursa, koncepti, ciljevi i ambicije
 • Opis uticaja projekta: predviđeni uticaji, diseminacija, eksploatacija i komunikacija
 • Opis implementacije projekta: kako pripremiti dobar opis aktivnosti projekta

Izrada matrice za projekte u skladu sa kriterijumima evaluatora i pravljenje materijala za projekat. Dobro izrađen background dokument je više od 70% projekta.

11:45 – 12:30 Pauza

12:30 – 13:15 PRIPREMA ZA UČESTVOVANJE NA KONKURSIMA H2020

 • Definisanje ciljeva i identifikacija odgovarajućeg konkursa
 • Radionica: Analiza konkursne dokumentacije

13:30 – 14:15 TRAŽENJE PARTNERA ZA PROJEKAT I RAZVOJ PROFILA VAŠE ORGANIZACIJE

 • Kako tražiti partnere
 • Opis partnera i konzorcijuma
 • Radionica: Kreiranje profila organizacije; Praktični vodič za pisanje profila
 • Radionica: Kako privući adekvatnu pažnju partnera; Praktični vodič za sastavljanje konzorcijuma

14:15 – 14:30 Pauza

14:30 – 15:30 IZVRSNOST U PISANJU PROJEKATA ZA H2020

 • Filozofija uspešnog pisanja EU projekata;
 • Kako biti konkurentan; pružanje dokaza;
 • kako učiniti projekat lakim za čitanje i kako impresionirati evaluatore

15:45 – 16:45 Pauza

15:45 – 16:45 RADIONICA – PROCENA PREDLOGA PROJEKTA

 • Procena podnetih predloga projekata od strane učesnika
 • Kako izgleda uspešan, tj. finansiran predlog projekta
 • Analiza: zašto pojedini projekti padaju, a drugi dobijaju finansijska sredstva

16:45 – 17:00 DISKUSIJA


 

KOTIZACIJA I MATERIJALI

Kotizacija: 150 EUR

Popusti: 5% popust za dva učesnika; za 3 i više 10% popust ili po dogovoru 50% popust za studenteKotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.

Besplatan pristup internetu.

WEB ADRESA – PRIJAVA ZA RADIONICU

Elektronska prijava: http://www.infosistem.info/horizon2020

Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info

Rok za prijave je najkasnije do 08. juna 2016.

UPLATA

Nakon evidencije prijave šalje se predračun za uplatu kotizacije

INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije pozovite nas na:

gsm: +381 (0)64 113 59 92 –Zoran Rakić – Beograd

 

Kategorija vijesti ,