Stipendija Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose

Od kandidata se očekuje da posjeduju odlično znanje ruskog i još jednog stranog jezika, dok se od kandidata koji konkurišu za oblast međunarodnih ekonomskih odnosa očekuje da vladaju matematičkim disciplinama.

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerene kopije svjedočanstva svih razreda i diploma završene srednje škole (prevedena od sudskog tumača za ruski jezik), 
  • Fotokopija pasoša,
  • Ovjerena kopiju biometrijske lične karte,
  • 12 fotografija, dimenzija 3×4 (mat, crno-bijele),
  • Medicinsku potvrdu sa podacima o hroničnim bolestima i prevod na ruski jezik (od sudskog tumača),
  • Uvjerenje i nalaz rentgenskog snimka grudnog koša (fluorografija),
  • Uvjerenje o vakcinisanju (tetanus, rubeole, male boginje, difterija, tuberkoloza), ovjereno, pečatom medicinske ustanove, sa navedenim datumom vakcinisanja,
  • Analiza na sifilis,
  • Međunarodno uvjerenje o negativnom rezultatu na SIDU,
  • Polisa medicinskog osiguranja od osiguravajuće kompanije koja ima predstavništvo na teritoriji Ruske Federacije.

Navedenu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije do 1. juna 2016. godine, do 15 sati na sljedeću adresu:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore,
Direktorat za visoko obrazovanje (kancelarija br. 3),
Vaka Đurovića b.b., Podgorica

Kontakt e-mail: lidija.ercegovic@mps.gov.me

Za sve strane studente biće organizovano testiranje iz ruskog jezika (pismeno i usmeno), koje će se održati 27. juna 2016. godine i testiranje iz drugog stranog jezika, 29. juna 2016, na MGIMO, Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije u Moskvi. Više informacija o MGIMO, kao i materijal o prijemnim testovima za strane studente, zainteresovani kandidati mogu naći na internet adresi: www.mgimo.ru

Kategorija vijesti