Pet stipendija za postdiplomce iz Crne Gore

Uslovi koje kandidati treba da ispune su da imaju manje od 30 godina na dan 1. oktobar 2016. godine, da imaju akademska dostignuća, dobro znanje engleskog jezika, da imaju značaj teme usavršavanja za dalji rad. Prednost će imati kandidati koji do sada nisu realizovali studijski boravak, kao i kandidati koji su već uspostavili kontakt sa nekim britanskim univerzitetom/institucijom (nije presudno za konačan ishod aplikacije).

Dokumenta koja su potrebna za prijavljivanje su:

  • Uvjerenje o državljanstvu;
  • Prijavni formular u 2 primjerka, popunjen na engleskom jeziku, koji se može dobiti u ovom Ministarstvu, ili na internet stranici British Scolarship Trust-a: www.britishscholarshiptrust.org;
  • Kvalitetno prezentovana tema usavršavanja i njen značaj za dalje usavršavanje u struci, na najviše jednoj stranici formata A4;
  • Ovjerena fotokopija diplome o završenim redovnim ili postdiplomskim/doktorskim studijama;
  • Uvjerenje o dobrom znanju engleskog jezika (uvjerenje u kojem je naznačeno do kojeg nivoa kandidat govori, piše i razumije engleski);
  • Detaljan Curriculum Vitae;
  • Dvije preporuke univerzitetskih profesora/stručnjaka iz oblasti koju kandidat predlaže za svoje usavršavanje (u zatvorenoj koverti, na engleskom jeziku);

Ukoliko je kandidat uspostavio kontakt sa nekim od relevantnih britanskih univerziteta/institucija, priložiti kopiju pozivnog pisma kojim kandidat dokazuje da je sebi obezbijedio mjesto, odnosno mentora ako mu bude odobrena stipendija. U slučaju da kandidat nije uspostavio kontakt, molimo da na web sajtu „British Scholarship Trust“ potražite opciju „useful links“ đe se mogu naći kontakt adrese željenog britanskog univerziteta/institucije.

Navedena dokumenta treba dostaviti, ili predati lično, Ministarstvu prosvjete, kancelarija br. 8, ul. Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica, najkasnije do ponedjeljka, 14. marta 2016. godine.

Za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na telefon broj: +382 (0)20 410 189, ili doći u Ministarstvo.

Nepotpune i neblagovremeno prijave se neće razmatrati.

Dosijea 5 do 6 najboljih kandidata biće proslijeđena Fondaciji koja će konačnu odluku o dodjeli stipendija donijeti tokom maja 2016. godine.

Kategorija vijesti