Predstavnici Univerziteta Ningbo Dahongying u zvaničnoj posjeti Univerzitetu „Mediteran“

Tim povodom, prof. dr Nenad Vuković, rektor Univerziteta i prof. dr Janko Radulović, prorektor za međunarodnu saradnju, upoznali su cijenje goste sa načinom i sistemom rada na Univerzitetu, planovima za dalji razvoj i mogućnostima širenje saradnje između dvije institucije. Poseban akcenat stavljen je na program razmjene studenata prema kome će četiri naša studenta jednu akademsku godinu provesti na Ningbo Dahongyng univerzitetu. Takođe, četiri studenta Ningbo Dahongying Univerziteta će naredne akademske godine studırati kod nas. Početak realizacije ovog programa planiran je za narednu akademsku godinu.

Osim programa razmjene studenata, u planu je i program razmjene akademskog osoblja, rad na zajedničkim naučnoistraživačkim projektima, organizovanje zajedničkih konferencija i sl.

 

 

Kategorija vijesti