NATO i mladi: Zajedno za bolje sjutra

 

Esej treba da analizira kako se mogu, i na koji način riješiti socijalni problemi države, kako se mogu otvarati novi kanali za pomoć marginalizovanim grupama ( osobama sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, pripadnika LGBT populacije … )

Konkurs je otvoren za studente Crne Gore svih univerziteta.

Pravila konkursa :

  • Tekst mora biti originalan, i svojstven pojedincu koji isti prilaže kao rad
  • Tekst se piše na proizvoljnu temu, ali koja mora biti u okviru glavne teme konkursa (NATO i mladi)
  • Tekst može biti analitički, teorijski, opisni, komentatorski, iskustveni etc.
  • Tekst mora imati najvise 550 riječi (+/- 10 %)

Prijava :

Sve radove treba poslati na elektronsku adresu esej.konkurs@gmail.com. Mejl treba da sadrži ime i prezime studenta, univerzitet, fakultetsku jedinicu i smjer, godinu studija, adresu stanovanja, e-mail adresu i broj telefona

Sami dokument treba poslati isključivo u sekciji attachments, u sekciji subject mora stojati naslov konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 02.10.2015. u 23:00 h 10 – 12 najboljih radova dobiće priliku da prisustvuju treningu, , u kojem će biti sadržana i predavanja i vježbe, koji će ih pripremiti za dalji rad i organizovanje seminara i treninga , ostvariće nove kontakte i ostvariće saradnju sa institutom za javnu politiku, i biće im pružena prilika da u budućnosti dobiju pomoć oko organizovanja sopstvenih projekata.

Kategorija vijesti