Potpisivanje Ugovora o dodjeli naučnoistraživačkog granta za projekat LAMS

Ugovori su potpisani sa Fakultetom za informacione tehnologije (FIT), Univerziteta „Mediteran“, za projekat „Izgradnja mjerne stanice za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen“ – LAMS. Ugovor za dodjelu granta u vrijednosti od 325.000 eura u ime Ministarstva nauke potpisala je ministarka nauke prof. dr Sanja Vlahović, a u ime Fakulteta za informacione tehnologije Manolina Bašović, izvršni direktor Univerziteta Mediteran i doc. dr Adis Balota, rukovodilac projekta.

Ministarka Vlahović izrazila je zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora drugog ciklusa istraživačkih grantova finansiranih iz sredstava kredita Svjetske banke, koji predstavlja veoma značajan impuls za crnogorsku naučnoistraživačku zajednicu. U poslednjih godinu dana, Ministarstvo nauke je iz sredstava kredita ugovorilo realizaciju projekata u vrijednosti od preko 5 miliona eura i u toku su pregovori za finansiranje još dva preporučena projekta iz drugog ciklusa grantova, čiji nosilac je Klinički Centar Crne Gore. „Zajednički cilj jeste podsticaj i podizanje nivoa naučnih kapaciteta u skladu sa strateškom projekcijom Vlade Crne Gore kako bi naše naučnoistraživačke institucije u potpunosti postale dio Evropskog istraživačkog prostora“ izjavila je ministarka Vlahović.

Projekat LAMS – „Izgradnja mjerne stanice za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen“

Osnovna ideja koja stoji iza ovog projekta jeste da se poboljša učinak crnogorske naučno-istraživačke, kao i privredne djelatnosti kroz stvaranje ambijenta za transfer tehnologija. Namjera je da se stvori, razvija i održava naučno-istraživačka mjerna stanica za istraživanje atmosferskih pražnjenja na Lovćenu koja će postati konkurentna na međunarodnom nivou. Očekivani rezultati LAMS projekta su dobijanje vrlo značajanog mjernog sistema za praćenje parametara struja groma. Mjerni sistem, zajedno sa centralnim serverom radiće potpuno automatizovano i to u realnom vremenu. Kompletan sistem je baziran na najmodernijim informacionim, komunikacionim i mjernim tehnolagijama i za sada ne postoji sličan sistem nigdje u svijetu. Treba kazati, da su analize pokazale nevjerovatan podatak da npr. jedna godina rada buduće mjerne stanice na Lovćenu, (u obimu prikupljanja podataka), odgovara 50 godina rada slične stanice na „Peissenberg tower–u“ u Njemačkoj, ili 10 godina rada mjerne stanice Gaiberg u Austrija ili 5 godina rada mjerne stanice Santis u Švajcarskoj. Ovo iz razloga što područje Lovćena godišnje ime preko 2500 udara groma.

Kategorija vijesti ,