FDES raspisao Konkurs za izbor najaktivnijeg studenta Crne Gore

koji će osvojiti i novčanu nagradu u iznosu od 1.000 eura. Izbor najaktivnijeg studenta je prvi put organizovan povodom Dana studenata 2013. godine, a ideja je da se isti organizuje svake dvije godine. Činjenica je, iako teško prihvatljiva, da studenti koji treba da budu pokretačka snaga i oslonac svakog društva, u Crnoj Gori, to ipak nijesu, makar ne u dovoljnoj mjeri. Dok jednima fali energije, drugi – koji je imaju, nerijetko je usmjeravaju u pogrešnom pravcu. Iz tog razloga, želimo da kroz ovo priznanje učinimo korak više u motivaciji studenata da svoje studije provedu što aktivnije, odnosno, da se pored nastavnog dijela dodatno podstaknu, podrže i osnaže u bavljenju vannastavnim aktivnostima, koje su u kombinaciji sa nastavnim, odličan način za bogaćenje drugih dimenzija njihove ličnosti, ali i od koristi za čitavo društvo.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti dodiplomskih studija svih Univerziteta i Fakulteta u Crnoj Gori, koji su ostvarili prosječnu ocjenu jednaku ili veću od 8,50, i koji nemaju “zaostalih ispita”.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

  1. Motivaciono pismo;
  2. Potvrda o studiranju – koja važi za tekuću studijsku godinu;
  3. Uvjerenje o položenim ispitima – iz tekućeg semestra;
  4. CV koji sadrži aktivnosti u kojima je student učestvovao sa što preciznije objašnjenom svojom ulogom i doprinosom u svakoj od njih pojedinačno;
  5. Fotografija – za potrebe online glasanja (.jpg);
  6. Dvije preporuke profesora – čiji je predmet Konkurs za Izbor najaktivnijeg studenta Crne Gore – FDES;
  7. Kopiju biometrijske lične karte – u znak potvrde crnogorskog državljanstva;
  8. CD sa navedenom dokumentacijom u elektronskom obliku (.pdf).

Komisiju za Izbor najaktivnijeg studenta Crne Gore činiće predstavnici Ministarstva prosvjete, Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica i Fakulteta za državne i evropske studije, a biće u odgovarajućem procentu uvažen i glas javnosti, koji će moći da glasaju putem veb sajta po pristizanju kandidatura.

Kandidature je potrebno dostaviti na Fakultet za državne i evropske studije (radnim danima u periodu od 10 do 15 h) – sa naznakom “Konkurs za Izbor najaktivnijeg studenta”, najkasnije do, srijede, 25. marta 2015. godine. Nakon toga će biti objavljena lista kandidata putem veb sajta, te će javnost moći da glasa za svog kandidata. Od pristiglih kandidatura 5 će ući u finalni krug (4 po izboru Komisije, i jedna po ocjeni publike koja glasa putem interneta).

Nepotpune ili neblagovremeno dostavljene kandidature se neće razmatrati.

Svih 5 studenata koji uđu u finalni krug će biti nagrađeni, a nakon intervjua sa članovima Komisije, izabraće se najaktivniji student Crne Gore, koji će biti nagrađen i novčanom nagradom u iznosu od 1.000 eura, , a koju će obezbijediti Fakultet za državne i evropske studije. Intervjui će se održati 3. aprila 2015. godine. Komisija će odlučivati na osnovu kombinacije sljedećih kriterijuma: društveni angažman (koji ne podrazumijeva članstvo u političkoj partiji), izlaganje – predstavljanje od 3-5 minuta, odgovori na pitanja članova Komisije, prosječna ocjena i broj glasova putem interneta.

Za detaljnije informacije možete se obratiti na mail info@fdes.me, ili na brojeve telefona 020 664 262 i 067 629 888.

Kontakt osoba:

Mr Ivan Radević, Menadžer Fakulteta – 067 629 888, 069 556 522, ivan.radevic@fdes.me.

Kategorija vijesti