Program stažiranja za studente završnih godina studija u Crnoj Gori – Američka privredna komora

Više informacija o programu i načinu prijave možete pronaći na linku http://www.amcham.me/amcham-news/aip2015/

Ove godine, obezbijedili smo 21 poziciju u nekoj jednoj od kompanija – članica, učesnica u ovom Programu. Kompanije/organizacije – članice AmCham Montenegro, koje će uzeti učešće u ovogodišnjem Programu su:, Telenor, Deloitte, Luštica Development, Crnogorski Telekom, Telemont, Čikom, Atlas Grupa/Univerzitet Mediteran, Gintasmont, Societe Generale Montenegro. Takođe, ove godine i kancelarija AmCham Montenegro obezbijediće stražiranje za jednog studenta.

Više detalja o kompanijama/organizacijama učesnicama u 2015 AmCham Programu stažiranja se nalazi u prezentaciji

Program stažiranja počinje u utorak, 14. aprila i traje do utorka, 14. jula 2015. godine.

Pozivamo studente Fakulteta za poslovne studije, Pravnog fakulteta i Fakulteta za informacione tehnologije da se prijave za učešće u Programu.

Minimum kriterijuma koje moraju da zadovoljavati studenti – kandidati za Program stažiranja:

  • Za Program stažiranja mogu aplicirati samo studenti završne godine studija na univerzitetskoj jedinici Univerziteta;
  • Najmanja prosječna ocjena na dosadašnjim studijama 8.0;
  • Odlično znanje engleskog jezika (pisanog i govornog);
  • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office);
  • Ostale vještine i sposobnosti, kao i motivisanost, kreativnost i preduzetnički duh će takođe biti uzete u obzir prilikom donošenja odluke.

Potrebno je da svaki od kandidata dostavi sledeću dokumentaciju, kako bi se prijavio za Program stažiranja:

  • Ažuriran CV, koji uključuje kontakt informacije (ime, prezime, e-mail adresu i broj mobilnog telefona)
  • Potvrdu od strane matičnog fakulteta/Univerziteta da je student redovno upisan na završnoj godini studija i da je u mogućnosti da završi studije do juna 2015. godine
  • Potvrdu od strane matičnog fakulteta/Univerziteta o završenoj godini studija sa pregledom svih položenih ispita i sa prosječnom ocjenom postignutom na prethodnoj godini studija (uvjerenje o položenim ispitima).
  • Motivaciono pismo (max 2000 karaktera) na engleskom jeziku, u kojem će objasniti glavne razloge i motive prijavljivanja, očekivanja i eventualne želje u pogledu određene oblasti od posebnog interesovanja.

Molimo sve kandidate da pošalju aplikacije na e-mail adresu internship@amcham.me.

Rok za prijavu studenata za učešće u Programu stažiranja je do 12:00 u petak, 27. marta 2015. godine.

NAPOMENA: Aplikacije koje nisu kompletne ili su poslate nakon isteka roka za prijavu učešća, neće biti razmatrane.

 

Kategorija vijesti