INTERNI KONKURS ZA IZBOR Generalnog sekretara Univerziteta “Mediteran” Podgorica

raspisuje

INTERNI KONKURS ZA IZBOR

Generalnog sekretara Univerziteta “Mediteran” Podgorica

 

 

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkurs ima kandidat/inja sa kvalifikacijom nivoa obrazovanja VII, oblast pravo, tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru. Osim prethodno navedenog uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i CV učesnika konkursa.

ROK: Konkurs je otvoren 8 dana od dana raspisivanja.

Dostava dokumentacije:

Prijava na konkurs dostavlja se pisarnici Univerziteta „Mediteran“ svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 16:00 casova. Prijava se može dostaviti i elektronskim putem na adresu rektorat@unimediteran.net

Kategorija vijesti