Zaključak

 

Polaganje ispita obaviće se 11. ili 12. septembra 2014. godine.

Ukoliko student ne položi ispit u roku datom u prethodnom stavu u obavezi je da obnovi godinu.

Student je u obavezi da uplati iznos od 50 eura za polaganje ispita u septembru studijske 2013/2014. godine saglasno Odluci Upravnog odbora br. R-402-13 od 12.03. 2013. godine.

Zakliučak možete preuzeti ovdje.

Kategorija vijesti