Stories of Everyday Ethics Storytelling Camp

Cilj projekta Pripovjedanje priča o svakodnevnim etičkim dilemama jeste da obuči grupu mladih ljudi da javno govore o etičkim dilemama sa kojima se suočavaju i da kroz umjetnost pripovjedanja inspirišu svoje vršnjake da postupe ispravno.
Pravo da se prijave imaju oni učenici i studenti koji:

· će pohađati srednju školu ili fakultet tokom školske/akademske 2014-2015. godine

· imaju nivo znanja engleskog koji je dovoljan da neometano mogu da učestvuju u radionicama i da napišu esej kojim će se prijaviti na konkurs

· nije neophodno prethodno iskustvo u javnom nastupanju

Sve detalje konkursa možete pogledati ovdje.

Konkurs je objavljen i na internet stranici Ambasade: http://podgorica.usembassy.gov/. Prijava mora biti na engleskom jeziku, a rok za prijavu je 27. jul.

Kategorija vijesti