Tempus projekat “Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti”- DEVCORE

  •  Univerzitet Crne Gore,
  • Univerzitet „Mediteran“ Podgorica i
  • Univerzitet Donja Gorica sarađuju

i zajednički realizuju projektom predviđene aktivnosti. Osim crnogorskih univerziteta, partneri na nacionalnom nivou su Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Privredna komora Crne Gore, dok su partneri iz zemalja EU: Univerzitet Arhus iz Danske, Koruška škola primijenjenih studija iz Austrije, Nacionalni i kapodistrijski Univerzitet iz Atine i organizacija WUS Austrija.

Cilj projekta je definisanje ishoda učenja na određenim studijskim programima koji se izučavaju na univerzitetima u Crnoj Gori. U susret zahtjevima savremenog tržišta kvalifikacije treba da budu transparentne i uporedive na međunarodnom nivou, tako da  svaki studijski program  treba da definiše šta student zna, razumije i može da radi, odnosno koji su ishodi učenja koji se žele postići izučavanjem određenog studijskog programa.
Realizacija projekta će trajati do 2016. godine.

U ŽELJI DA KROZ OVAJ PROJEKAT STEKNEMO ŠTO BOLJI UVID U TO ŠTA POSLODAVCI OČEKUJU OD SVRŠENIH STUDENATA, ODNOSNO KOJA SU ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPENTENCIJE NEOPHODNE ZA BOLJE OBAVLJANJE ODGOVARAJUĆIH POSLOVA, POZIVAMO SVE ZANTERESOVANE DA UPUTE INICIJATIVE NOSIOCIMA PROJEKTA I DOPRINESU BOLJEM KREIRANJU STUDIJSKIH PROGRAMA I DEFINISANJU ISHODA UČENJA.

SVE PREDLOGE I SUGESTIJE SLATI NA MAIL ADRESU: office@unimediteran.net

Kategorija vijesti