Stipendije Ministarstva vanjskih poslova Italije, za akademsku 2014/2015 godinu

Stipendije će se dodjeljivati za period od 3, 6, ili 9 mjeseci za sljedeće nivoe:

 • dodiplomske studije (1° ciclo), ili specijalističke studije (laurea specialistica/magistrale, 2° ciclo),
 • studije u oblasti umjetnosti/muzike (akademije, konzervatorijumi, gluma, restauracija)
 • master I i II nivoa (u ovom slučaju nije predvidjeno oslobađanje od plaćanja školarine)
 • istraživački doktorati
 • specijalizacije (osim u oblasti medicine)
 • obrazovni i istraživački projekti u saradnji sa CNR (Centro Nazionale delle Ricerche), Istituto Superiore di Sanità, ili druge državne univerzitetske, muzejske i arhivske institucije
 • napredni kursevi italijanskog jezika
 • kursevi italijanskog jezika i kulture za docente italijanskog jezika

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • posjedovanje odgovarajuće diplome za upis na odabrani kurs
 • poznavanje italijanskog jezika (uz prilaganje odgovarajuće potvrde)
 • da imaju između 18 i 35 godina.

Ograničenje se ne odnosi na docente italijanskog jezika koji se aktivno bave podučavanjem, za koje je starosna granica 45 godina.

Zainteresovani kandidati treba da se prijave on line tako što će popuniti odgovarajući aplikacioni formular koji se nalazi na internet adresi Ministarstva vanjskih poslova Italije http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp

Neophodno je da se kandidat prvo registruje kao korisnik.

Rok za podnošenje prijava je 28. maj 2014. (do 12 sati).

Kompletan tekst Konkursa, sa uslovima na engleskom i italijanskom jeziku može se naći na internet stranici Ambasade Italije u Podgorici: http://www.ambpodgorica.esteri.it/Ambasciata_Podgorica

Kategorija vijesti