Posjeta prof. Saliha KAYE

Prof. Kaya je istaknuti stručnnjak u oblasti bankarstva, upravljanja međunarodnim projektima i međunarodnim trgovinskim operacijama. U cilju jačanja odnosa između akademskih institucija, prof. Kaya je održao niz sastanaka sa predstavnicima Univerziteta “Mediteran” i ATLAS GRUPE. Glavni povod njegove posjete je pružanje profesionalne podrške Univerzitetu u izradi materijala za proces poriznavanja institucije od strane Savjeta za visoko obrazovanje Republike Turske. U tom smislu, prof. Kaya je imao sastanke sa pomoćnicom ministra za visoko obrazovanje, gđom Muberom Kurpejović, pomoćnikom ministra za nauku gdinom Darkom Petrušićem, ali i sa pomoćnim ministra za poljoprivredu i ruralni razvoj, gđom Danijelom Stolica.

Kategorija vijesti