Stipendije Njemačke Fondacije Konrad Adenauer (KAS)

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2014/15 god. društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori.

USLOVI

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktoranti
 • Donja granica prosjeka na studijama je 8.5
 • Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti
 • Kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je do 5. juna 2014.
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor (na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci
 • Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u
 • Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku

 • popunjen PRIJAVNI FORMULAR (mozete ga preuzeti sa inernet stranice vašeg fakulteta ili KAS-a: www.kas.de/serbien/sr/ )
 • CV
 • MOTIVACIONO PISMO
 • POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA
  * za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu postdiplomskih/doktorskih studija
 • DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE
 • JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI POLITIČKI ANGAŽMAN (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)
 • FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za lk. ili pasoš)
 • OSTALE DIPLOME/SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 5. juna 2014. lično ili poštom na adresu: Moskovska 25/III, 20 000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu: kascg@t-com.me ili na telefone: 020 234 240, 069 073 206.

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU FONDACIJE KONRAD ADENAUER

 • Elektronska dostava dokumentacije nije moguća
 • Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati
 • Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduze 3 mjeseca od izbora, kandidat je moze preuzeti lično ili mu na zahtjev ista može biti vraćena poštom
 • Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta, sa pečatom i potpisom profesora
 • Ukoliko kandidat ne posjeduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocjena sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu;
 • Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje;
 • Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 30 dana od izbora
 • Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program
 • Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendije

PRIJAVNI FORMULAR MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Kategorija vijesti