15. Ijetnja skola “Take the Best from East and West” u organizaciji Ekonomskog Fakulteta Univerziteta u Ljubljani, od 7-25. jula 2014, Ljubljana

 

Ljetnja škola Ekonomskog fakulteta je intenzivni program na engleskom jeziku, namijenjen slovenačkim i stranim studentima iz svih oblasti i nivoa znanja. Studenti mogu izabrati izrneđu brojnih osnovnih i postdiplomskih predmeta, koji su pokriveni ECTS kreditima, koji promovisu rad u rneđukulturalnim grupama. Program uključuje i obilazak kompanija, upoznavanje Slovenije i brojne društvene aktivnosti.

Rok za prijave je 10. jun 2014.

Više informacija možete naći na sajtu: http://www.ef.uni-lj.si/summerschool/ljubljana

Kontakt osobe su:

Danijela Voljc
Vođa za međunarodnu saradnju
Tel.: +386 1 5892486
Email: danijela.voljc@ef.uni-lj.si

Adrijana Lazic
Koordinator Ljetnje skole
Tel.: +386 1 5892 605
Email: summer.school@ef.uni-lj.si

Kategorija vijesti