Studenti Univerziteta Mediteran dobitnici Atlas stipendije

Poslije intervjua sa kandidatima, Atlas fondacija je odabrala dvadeset najboljih studenata. Među njima su i Marko Lalić, sa Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran, sa prosječnom ocjenom 9.53 i Milica Bojović, sa Fakulteta za strane jezike, Univerziteta Mediteran, sa prosječnom ocjenom 9.93.

Kategorija vijesti